Pod

 • 31pod... — pod..., podo.... Élément de composition signifiant pied, et qui vient du grecvoy. pied …

  Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • 32Pod — 〈m.; Gen.: s, Pl.: s; Geol.〉 flache, abflusslose Mulde im Lössboden osteuropäischer Steppenlandschaften, die sich infolge der Schneeschmelze im Frühling mit Wasser füllt [Etym.: russ.] …

  Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • 33POD — (pay on delivery) pÉ‘d /pÉ’d n. payment method in which one pays for merchandise only when the delivery is made …

  English contemporary dictionary

 • 34pod — [n/v] encasement of vegetable seeds capsule, case, covering, hull, husk, sheath, sheathing, shell, shuck, skin, vessel; concepts 428,484 …

  New thesaurus

 • 35pod- — combining form PODO : used before a vowel …

  English World dictionary

 • 36Pod. D. — Pod. D., Doctor of Podiatry …

  Useful english dictionary

 • 37pod — predl. I. s tožilnikom, v zvezi z enklitično obliko osebnega zaimka pód (ọ̑) 1. za izražanje premikanja, usmerjenosti k spodnji strani česa ali dosege takega položaja a) ne da bi nastal neposreden dotik: zlezel je pod mizo; stopiti pod streho /… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 38pod — «przyimek łączący się z rzeczownikami (lub innymi wyrazami pełniącymi ich funkcję) w narzędniku lub bierniku» 1. «tworzy wyrażenia określające zlokalizowanie lub skierowanie czegoś poniżej jakiegoś przedmiotu oraz wyrażenia oznaczające przedmiot… …

  Słownik języka polskiego

 • 39pod — ais·to·pod; am·phi·pod; ar·thro·pod; brach·i·o·pod; bran·chi·o·pod; ceph·a·lo·pod; co·pe·pod; dec·a·pod; dip·lo·pod; gas·tro·pod; gnatho·pod; hex·a·pod; myr·i·o·pod; oc·to·pod; pau·ro·pod; pod·dy; poly·pod; pro·sau·ro·pod; pro·to·pod; ptero·pod;… …

  English syllables

 • 40pod — pȍd1 prij. DEFINICIJA (uz enklitičke zamjeničke oblike poda) [poda me, poda te, poda se, poda nj, poda mnom] 1. sa samostalnom riječju u akuzativu izriče a. kretanje prema dolje, naniže, s donje strane čega [pao pod vlak] b. stanje ili položaj… …

  Hrvatski jezični portal